Kanonie premonstrátů

Vize kláštera Želiv

Svatý Jan Pavel II. vybízel starší řády, aby se nebály aktualizovat své poslání v současném světě. Není tedy divu, že byť všechny premonstráty spojuje život podle řehole sv. Augustina, pastorační charakter řádu se projevuje v každém klášteře jinak s ohledem na místní potřeby a kulturu. My v Želivě se nyní víc, než třicet let po komunismu snažíme dát větší důraz na formaci našich členů ke společnému životu. Mnoho našich bratří stále působí v pastoraci, na kterou se po revoluci dával kvůli potřebám místních církví mnohem větší důraz, než je zvykem v klášterech nepoznačených náboženských pronásledováním.

Klášter v Želivě je co do areálu opravdu velký. Toužíme, aby budovy, které se nám povedlo opravit a neustále s podporou vlády a Evropského parlamentu opravujeme, byly plné lidí. Kéž je želivský klášter místem přijetí, kde se lidé setkají s podstatou křesťanství. Chceme v našem regionu nabízet různé kurzy, duchovní cvičení a semináře s křesťanskou spiritualitou, které běžná farnost s ohledem na své možnosti nemůže nabídnout nebo zorganizovat.

Toužíme vytvářet síť křesťanů z různého spektra společnosti, kteří mohou využívat své dary od Pána Boha a chceme s nimi spolupracovat. Jsme si vědomi, že bez laiků se v dnešní moderní společnosti neobejdeme. Ve vzájemné službě jeden druhému toužíme nabízet lidem od dětského věku až po stáří možnosti křesťanské formace. Spoluprací s laiky, rodiči a jinými dospělými dobrovolníky chceme vybudovat bezpečné prostředí pro všechny návštěvníky, kteří se aktivit v klášteře zúčastní.


 ⇦ Seznam bratří

Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969