Lesy

Klášter Želiv s.r.o. nabídka služeb - středisko lesy

ad.1. Lesnické služby

Zajišťujeme komplexní služby pro majitele lesů, v oblasti péče o les se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

ad.2. Obchod se dřevem

Nakupujeme a prodáváme veškerý sortiment dřevní hmoty, a to jak dřevo "nastojato" kde zajistíme těžbu, přiblížení a následný výkup, tak i dřevní hmotu již vytěženou a vyvezenou na OM.

ad.3. Prodej palivového dřeva

Nabízíme kvalitní, suché palivové dřevo. Jsme schopni zajistit jak dlouhodobé dodávky firmám, tak lidem pro běžné topení v domácnostech.

ad.4. Výroba štěpky (biomasa pro energetické účely)

Výrobu štěpky zajišťujeme z po-těžebních zbytků dřevní hmoty, dále i z náletových, případně z cíleně pěstovaných dřevin.Pro konkrétní návrh nejvhodnějšího pracovního postupu, cenovou kalkulaci, nabídku služeb či jiné dotazy, neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce e-mail: lkz-mazal@zeliv.eu, telefon: +420 702 161 596

Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969